Vuorovaikutus

ei pelkkää puhetta vaan
myös aktiivista kuuntelemista

onnistunut
vuorovaikutus

edellyttää kaikkien osapuolten kunnioittamista

Vuorovaikutuksen syntyyn tarvitaan aina vähintään kaksi, joiden välille kehittyy keskinäinen vaikutussuhde. Sosiaalinen vuorovaikutus on tapahtuma, jossa kahden tai useamman henkilön välille syntyy toisistaan vaikutuksia synnyttävä vastavuoroinen suhde.

Vuorovaikutus ei ole pelkkää puhetta, myös toisen aktiivinen kuunteleminen on vuorovaikutusta. Joidenkin tietojen mukaan vain 10% saamastamme viestinnästä on puhetta. Sanaton viestintä voi olla sanoja merkittävämpää, jolloin eleet, ilmeet ja kehonkieli toimivat tehokkaana vuorovaikutuksen keinona. Koska tarkkailemme jatkuvasti toistemme eleitä ja ilmeitä syntyy tilanteita, jolloin sanaton vuorovaikutus on ristiriidassa kuulemaamme puheeseen.

Oma lukunsa on myös ryhmätilanteet, jolloin tulkitaan samanaikaisesti useamman henkilön tulkintaa.

Onnistunut vuorovaikutus edellyttää kaikkien osapuolten kunnioittamista ja yhteistä halua tulla toimeen toisten kanssa.

Vuorovaikutustilanteita voi oppia harjoittelemalla ja pohtimalla, miten eri tilanteissa tulisi huomioida muita ihmisiä sekä kykyä katsoa tilanteita myös heidän näkökulmastaan. Tärkeää on luoda työyhteisöön turvallinen vuorovaikutusympäristö.

Laita viestiä, ja pysähdytään yhdessä pohtimaan miten teidän vuorovaikutusta voisi parantaa.