kysy ja todenna

arkiymmärrystä johdolle

työnohjaus vaikuttaa

todennamme kokemuksia työnohjauksen
vaikutuksista

Käytämme työnohjausprosessin ja työpajojen vaikutusten todentamisessa TYÖELÄMÄÄ-kyselyä. Sen avulla teemme näkyväksi kokemusta työarjesta tunteiden ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. TYÖELÄMÄÄ-kysely auttaa meitä tunnistamaan nykytilaa ja konkreettisia muutoksia työyhteisössä.   TYÖELÄMÄÄ-kysely mahdollistaa työskentelyn pitkäaikaisten vaikutuksien arvioinnin ja auttaa meitä tunnistamaan kehityskohteita, joita voidaan edelleen työstää ja vahvistaa työyhteisön hyvinvointia ja tehokkuutta.

TYÖELÄMÄÄ-kysely

Käytännönläheinen työkalu, joka korostaa työnohjauksen vaikutusten konkreettista havainnointia ja arjen merkitystä. 

  • Antaa arjen viitekehyksen työnohjaukselliselle työskentelylle
  • Todentaa kokemuksia työnohjauksen vaikuttavuudesta
  • Auttaa näkemään työnohjauksen vaikutukset selkeästi ja kohdentamaan kehitystoimet arjen tarpeisiin.
  • Auttaa kohdentamaan toimenpiteitä siten, että ne vahvistavat työyhteisön hyvinvointia ja tehokkuutta

Työarki näkyväksi. Lisää ymmärrystä.

Voimme todentaa työnohjauksen vaikutuksia työyhteisössä.

Työyhteisölle

Tunnistamalla keskeiset työympäristömme tekijät ja niiden vaikutukset itseemme, luomme hyvän alustan kehittymiselle niin yksilöinä kuin työyhteisönä.

Yhteisillä tavoitteilla, toimintatavoilla ja pelisäännöillä syntyy parempaa vuorovaikutusta, parempaa tulosta ja tuottavuutta sekä asiakastyytyväisyyttä ja henkilöstön sitoutumista. Jotta tähän päästäisiin, pitää olla selvillä arjen toiminnan tilasta ja edistää asioita. TYÖELÄMÄÄ-kyselyn avulla voimme selvittää nykytilan ja todentaa muutoksia työarjessa.

KYSY LISÄÄ

Yksilölle

Toimiva työyhteisökin muodostuu yksilöistä. Erilaiset yksilöt ja yhteiset pelisäännöt ovat toimiessaan loistava yhdistelmä.

Jotta voimme pitää motivaatiota yllä ja tukea tekijöitä myös yksilöinä, pitää meidän pystyä todentamaan arjen tunnelmia ja yksilön odotuksia. 

KYSY LISÄÄ

Asiakkaiden sanomaa TYÖELÄMÄÄ-kyselystä

”Osallistuminen helppoa.”
”Hyvät kysymykset, oikeita asioita kysytty meidän kannalta.”
”Helppo ja nopea toteuttaa.”
”Saimme selkeiden tulosten avulla hyvin selville miten henkilöstömme on motivoitunut hoitamaan työtehtäviään ja mitä asioita meidän tulisi edelleen kehittää palvelumme parantamiseksi.”