työarjen taiturit: sujuvan arjen perusta -työpaja

Rutiinit ja työskentely: Tehokkaat työtavat rutiinien voimalla

Hyvä arki, parempi mieli

Työarjen hallinnan työpajat

Haluatko tehostaa työyhteisösi toimintaa ja saada tekemisen sujumaan entistä paremmin? Työpajoissamme pureudumme työarjen olennaisiin elementteihin, kuten työtapoihin, rutiineihin ja priorisointiin. Näitä tekijöitä käsittelemällä luomme pohjan sujuvalle ja tehokkaalle työskentelylle.

Kuvittele, miten selkeät ja sovitut työtavat sekä yhteiset rutiinit voivat muuttaa työarjen ilmapiiriä ja tehostaa toimintaa. Työpajamme tarjoavat sinulle ja tiimillesi käytännönläheisiä työkaluja ja oivalluksia, joiden avulla voitte vahvistaa yhteistyötä, parantaa ajankäyttöä ja saavuttaa tuloksia entistä tehokkaammin.

Työpajan tuloksena

 1. Rakennat yhteistä ymmärrystä työpaikan arvoista ja pelisäännöistä.
 2. Opit käsittelemään sujuvan arjen elementtejä huomioiden työyhteisön erilaiset toimintatavat.
 3. Saat käytännön työkaluja rutiinien rakentamiseen ja tehokkaampaan ajankäyttöön.

Kenelle tämä työpaja sopii? Yksilölle, joka haluaa pohtia omaa arkikäyttäytymistään, omaa ajankäyttöään ja oman arjen tärkeitä merkityksiä. Työntekijälle, jolle työnantaja haluaa tarjota työnohjausta. 

SUJUVAN ARJEN PERUSTA -OSALLISTAVA TYÖPAJA

 • Työpajojen toteutus tilaajan tiloissa.
 • 3 x 2h -työpajat
 • Hinta alkaen: 700e/osallistuja (+ alv 24%).
 • Kysy tarjous räätälöidystä kokonaisuudesta.
 • Sisältää ennakkokeskustelun (1h) tiimin nykytilanteesta tilaajan kanssa.
 • Sisältää työpajojen työskentelyn pohjalta kiteytykset käytännön toimintamallista jatkossa.
 • Sisältää vaikutuksen todentamisen kyselyn avulla.

Työpaja #1 – ARJEN RUTIINIT JA AJANKÄYTÖN KÄSITE

Tässä työpajassa pureudumme tehokkaiden työtapojen, arjen rutiinien ja ajanhallinnan merkitykseen päivittäisessä työskentelyssä.

  1. Tehokkaiden työtapojen ja rutiinien merkitys päivittäisessä työskentelyssä.
  2. Rutiinien luominen ja tekemisen priorisointi arjen tehokkuuden edistämiseksi.
  3. Yhteisen käsityksen rakentaminen ajankäytöstä ja sujuvasta arjesta.

Työpaja #2 – ERILAISET TYÖTAVAT – YHTEISET TAVOITTEET

Tässä työpajassa tutkimme erilaisten työskentelytapojen merkitystä arjen toimivuuden kannalta.

  1. Erilaisten työskentelytapojen rooli arjen toimivuudessa.
  2. Työn tavoitteiden saavuttamista tukevien toimintatapojen ja käytäntöjen löytäminen.
  3. Yhteisen ymmärryksen rakentaminen arjen käytännöistä ja työnjakoa tukevien toimintamallien kehittäminen.

Työpaja #3 - YHTEISET ARVOT ARJEN SUJUVUUDEN VARMISTAJANA

Tässä työpajassa pohdimme yhteisten arvojen ja pelisääntöjen vaikutusta työskentelyn sujuvuuteen ja tehokkuuteen.

  1. Yhteisten arvojen merkitys työyhteisössä ja niiden käytännön ilmentyminen.
  2. Sujuvuutta tukevien pelisääntöjen rooli arjessa.
  3. Pelisääntöjen käytännön toteutus ja niiden toimivuuden varmistaminen työyhteisössä.