RATKAISUT

yksilöityjä työkaluja
työhyvinvoinnin parantamiseen

Työnohjaus

Työnohjauksen keinoin yhteisön toimintatapoja voi havainnoida ja pyrkiä luomaan turvallinen, luovuutta edistävä sekä luottavaisena eteenpäin katsova ilmapiiri. Tavoitteena on yhdessä ja erikseen oppiminen, kasvu ja kehittyminen. Yksilö löytää käyttöönsä parhaan version itsestään ja työssä jaksaminen lisääntyy.
w

ARKITERAPIA

Arkiterapia tukee kykyjä löytää oivalluksia omasta elämästä. Tarkoituksena on vahvistaa kokonaisvaltaisesti yksilön arkea kodin ja työn yhteispelissä vuorovaikutteisen keskustelun ja reflektoinnin kautta. Arkiterapian tavoitteena on synnyttää oivaltavaa keskustelua omasta elämästä työnohjauksen ja lyhytterapian keinoin.

KYSY JA TODENNA

KYSY JA TODENNA -palvelun avulla voimme tehdä näkyväksi työnohjauksen vaikutuksia työyhteisössä. Mikä pitää olla kunnossa, että ihmiset voivat olla parhaita itsejään?
Mitkä asiat vaikuttavat siihen, että ihmiset voivat antaa parhaan panoksensa?
Millä mittareilla voidaan todentaa ihmisten kokemusta ja toimintaa?