RATKAISUT

yksilöityjä työkaluja
työhyvinvoinnin parantamiseen

Työnohjaus

Työnohjauksen keinoin yhteisön toimintatapoja voi havainnoida ja pyrkiä luomaan turvallinen, luovuutta edistävä sekä luottavaisena eteenpäin katsova ilmapiiri. Tavoitteena on yhdessä ja erikseen oppiminen, kasvu ja kehittyminen. Yksilö löytää käyttöönsä parhaan version itsestään ja työssä jaksaminen lisääntyy.
w

Työsovittelu

Jokaisessa ihmisten välisessä kohtaamisessa on aina mahdollisuus ymmärtää asioita haluamallaan tavalla. Sama asia voidaan ymmärtää hyvin monella eri tavalla ja juuri tämä on usein alkusysäys konfliktien syntymiseen. Työyhteisösovittelu tarjoaa erinomaisen työvälineen työyhteisöille yhteisten käytänteiden luomiseen.

Mittaa ja paranna

Mittaa ja paranna -palvelun avulla voimme todentaa työnohjauksen vaikutuksia työyhteisössä. Mikä pitää olla kunnossa, että ihmiset voivat olla parhaita itsejään?
Mitkä asiat vaikuttavat siihen, että ihmiset voivat antaa parhaan panoksensa?
Millä mittareilla voidaan todentaa ihmisten kokemusta ja toimintaa?