työarjen taiturit: työtunteiden tulkki -työpaja

Tiedosta ja tunnista tunteesi töissä

Tunteet kuuluvat työpaikoille, vai kuuluvatko?

Hallitse tunteesi, tiedosta asenteesi

Tervetuloa tutkimaan kanssamme työyhteisön tunnetiloja! Työarjen tunteet ovat olennainen osa työympäristön ilmapiiriä ja yksilöiden hyvinvointia. Tehtävänämme on tunnistaa nämä tunteet avoimesti ja rakentavasti, sillä niillä on merkittävä vaikutus työyhteisön ilmapiiriin ja tuloksiin.

Työpajoissa tarkastelemme yhdessä työyhteisönne tunnetiloja. Löydämme keinoja tukea positiivisia tunteita ja käsitellä rakentavasti haastavia tilanteita. Tavoitteenamme on luoda työympäristö, jossa jokainen tuntee olonsa arvostetuksi ja tuetuksi, ja jossa voitte yhdessä menestyä ja kasvaa. Tule mukaan luomaan yhdessä vahvempi ja tunteikkaampi työyhteisö!

Työpajan tuloksena

 1. Laajennat ja syvennät ymmärrystä tunteista työympäristössä.
 2. Opit näkökulmia työtunteiden moninaisuudesta ja niiden merkityksestä työarjessa.
 3. Edistät avoimen ja rakentavan keskustelun ilmapiiriä sekä tiimin jäsenten välistä yhteistyötä.

Kenelle tämä työpaja sopii? Työntekijöille, esihenkilöille ja kaikille, jotka haluavat kehittää työtapojaan, vahvistaa tunnetaitoja arjessa sekä ymmärtää ihmisten erilaisia työskentelytapoja.

TYÖTUNTEIDEN TAITURI -OSALLISTAVA TYÖPAJA

 • Työpajojen toteutus tilaajan tiloissa.
 • 3 x 2h -työpajat
 • Hinta alkaen: 700e/osallistuja (+ alv 24%).
 • Kysy tarjous räätälöidystä kokonaisuudesta.
 • Sisältää ennakkokeskustelun (1h) tiimin nykytilanteesta tilaajan kanssa.
 • Sisältää työpajojen työskentelyn pohjalta kiteytykset käytännön toimintamallista jatkossa.
 • Sisältää vaikutuksen todentamisen kyselyn avulla.

#1 – TUNNETAIDOT JA TYÖARJEN MONET KASVOT

Tässä työpajassa tutustumme erilaisiin tunnetaitoihin ja harjoittelemme niiden soveltamista työympäristössä. Keskitymme seuraaviin aiheisiin:

  1. Monipuoliset työtunteet: Tutkimme erilaisia tunteita, joita kohtaamme työssämme päivittäin. Keskustelemme siitä, miten nämä tunteet ilmenevät ja vaikuttavat työympäristöön.
  2. Tunnetietoisuuden kehittäminen: Käsittelemme keinoja kehittää tunnetietoisuutta työympäristössä. Miten voimme tunnistaa omat työtunteemme ja reagoida niihin rakentavasti?
  3. Omien tunteiden tunnistaminen: Harjoittelemme tunnistamaan omat työtunteemme ja niiden merkityksen. Keskustelemme siitä, kuka on vastuussa omista tunteistamme ja miten voimme olla parempia oman tunnetilamme hallinnassa.

#2 – TUNTEIDEN JAKAMINEN

Tässä työpajassa pysähdymme yhteisen ymmärryksen äärelle ja harjoittelemme aktiivista kuuntelemista sekä erilaisten tunnekokemusten tunnistamista. Käsittelemme seuraavia aiheita:

  1. Empaattisen ilmapiirin luominen: Opettelemme luomaan työyhteisöön empaattisen ilmapiirin, jossa jokainen tuntee tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi. Tarkastelemme keinoja, joilla voimme tukea toistemme tunteiden jakamista ja ymmärtämistä.
  2. Tunteiden rajaaminen työpaikalla: Keskustelemme siitä, miten voimme asettaa terveitä rajoja tunteiden ilmaisulle työpaikalla. Tutkimme, millaiset käytännöt ja viestintätavat voivat auttaa ylläpitämään ammatillista ja kunnioittavaa ilmapiiriä.
  3. Tunteiden käsittely: Pohdimme kenen tunteita pidetään ”oikeina” ja miten voimme ymmärtää erilaisia näkökulmia. Keskustelemme siitä, miten voimme kunnioittaa erilaisia tunnekokemuksia ja käsitellä konflikteja rakentavasti.

#3 - TUNTEIDEN HALLINTA

Tässä työpajassa pohdimme moninaisia tunteita ja niiden ilmaisuja työpaikalla. Keskitymme seuraaviin kysymyksiin:

  1. Työpaikan tunnetilat: Tutkimme, millaiset tunteet kuuluvat työpaikalle ja miten ne voivat vaikuttaa työympäristöön ja työsuoritukseen.
  2. Tunteiden rakentava käsittely: Käsittelemme keinoja käsitellä tunteita rakentavasti työpaikalla. Tavoitteenamme on oppia tunnistamaan omat ja muiden tunteet sekä reagoimaan niihin positiivisella ja tukevalla tavalla.
  3. Oman tunteiden ilmaisu: Harjoittelemme ilmaisemaan omia tunteitamme turvallisesti ja rakentavasti työympäristössä. Keskustelemme siitä, miten voimme kommunikoida avoimesti ja kunnioittavasti toisten kanssa, samalla kunnioittaen omia tunnetilojamme.