ARKIterapia

hyvinvoivana töissä ja kotona

KÄYTÄNNÖNLÄHEISTÄ KANNATTELEVAA ARKIKESKUSTELUA

yhdistämme työnohjauksen ja ratkaisukeskeisen lyhytterapiaN

Arkiterapia yhdistää työnohjauksen periaatteet ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmät arjen ulottuvuuteen, kotiin ja työpaikalle.  Tässä uudessa lähestymistavassa käsittelemme työhön ja kotiin liittyviä haasteita ja tavoitteita, tunnistaen niiden väliset yhteydet ja vaikutukset.

Työskentelyssä korostuvat käytännönläheiset työnohjaukselliset menetelmät, jotka tukevat kodin ja työn yhteistyötä ja ohjaavat löytämään ratkaisuja arjen haasteisiin.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapian keinoin tuemme yksilöä voimavarojensa löytämisessä ja vahvuuksiensa hyödyntämisessä. Tavoitteena on luoda tasapainoinen ja tyydyttävä elämäntapa, jossa työ ja koti tukevat toisiaan ja edistävät kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Arkiterapian avulla yksilö voi saavuttaa paremman tasapainon työn ja kodin välillä. Työskentely tuo mukanaan parempaa elämänhallintaa. Tämä ainutlaatuinen lähestymistapa auttaa luomaan kestäviä muutoksia ja parantamaan elämänlaatua.

Arjen yhteydet: Arkiterapia yhdistää työnohjauksen periaatteet ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmät tarkastellen työn ja kodin välistä yhteyttä.

Käytännönläheiset menetelmät: Arkiterapiassa keskitytään käytännönläheisiin työnohjauksellisiin menetelmiin, jotka löytävät ratkaisuja arjen haasteisiin.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi: Ratkaisukeskeisen lyhytterapian keinoin tuemme yksilön voimavarojen löytämistä ja hyödyntämistä, luoden tasapainoisen ja tyydyttävän elämäntavan.

Arkiterapiasta hyötyä kokonaisvaltaiseen jaksamiseen

 

Kysy lisää rohkeasti!