SELOSTE HENKILÖREKISTERISTÄ

Rekisterin nimi: Asiakastieto- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä: Elellen Oy

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Asiakaspalvelumme [email protected] vastaa viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Lisätietoja antaa Henna Peltola +358 50 529 3026 tai [email protected]

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus: EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

Henkilötietojen käsittelyn luonne: Asiakastieto- ja markkinointirekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely tarkoittaa voimassa olevien palvelusopimuksien yhteydessä käsiteltävien henkilöiden sekä rekisterin pitäjän markkinointirekisterissä olevia henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisteriä pidetään Elellen Oy:n tuottamien palvelujen tilaamista, toimittamista, laskutusta ja asiakassuhteen hoitamista sekä markkinointia varten

• Palvelusuhteen hoitamiseen (sis. mm. operatiivinen palvelusuhteen hoitaminen, hallinta, kehittäminen, laadun varmistaminen, asiakaspalvelun toteuttaminen sekä liike- ja palvelutapahtumien varmistaminen, Elellen Oy:n toiminnan sekä palvelun toteuttaminen, analysointi, raportointi ja kehittäminen)

• Elellen Oy:n vastuullisuuden toteuttamiseksi suhteessa asiakkaisiin sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitamiseksi.

• Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi sekä tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

• Elellen Oy:llä on oikeus käyttää henkilön tietoja palveluihin liittyvään tiedotukseen, palveluiden toteuttamiseen, ylläpitoon, hoitoon ja markkinointiin. Elellen Oy ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen tyyppi: Asiakastieto- ja markkinointirekisteriin tallennetaan henkilötietoja asiakasyritysten sopimusyhteyshenkilöiden, päättäjien, vaikuttajien ja käyttäjien tietoja henkilörekisterin tietosisällön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö: Asiakastieto- ja markkinointirekisteriin tallennetaan henkilön: Etu- ja sukunimi Yrityksen osoite ja y-tunnus Toimenkuva/työtehtävä

Muut asiakkaaseen liittyvät identifiointitiedot

• matkapuhelinnumero

• sähköpostiosoite

Muut tiedot:

• asiakkaan itse antamat personoivat lisätiedot, kuten kiinnostuksen kohteet

• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

• tapahtumahistoria

Rekisteröityjen ryhmät: Asiakastieto- ja markkinointirekisteriin rekisteröityjen ryhmät muodostuvat ensisijaisesti rekisterinpitäjän asiakasvastuullisen henkilökohtaisista kontakteista tai toissijaisesti yrityksen toimialaluokan, liikevaihtoluokan tai henkilön toimenkuvan perusteella.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin syntyy tietoa sekä rekisteröityjen itsensä ilmoittamana, heidän työnantajansa ilmoittamana, että rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta.

Elellen Oy ı tyoelamaa.fi ı Y-tunnus: 3182433-6 rekisteriin syntyy tietoa julkisista tietolähteistä kerätystä aineistosta. Tiedot tarkistetaan tarvittaessa Suomen Asiakastieto Oyj:n, YTJ:n tai vastaavista, julkista tietolähteistä.

Henkilötietojen käsittelyn kesto: Asiakastieto- ja markkinointirekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn kesto on sidottu sopimuksen voimassaoloon ja asiakassuhteen luonteeseen. Järjestökehitys säilyttää henkilötietoja vain sen aikaa kuin niitä kohtuullisesti katsotaan tarvittavan mainittuihin tarkoituksiin.

Elellen Oy säilyttää tiedot sovellettavissa olevien, lakisääteisten ja eettisten ilmoitusvelvollisuutta ja asiakirjojen säilyttämistä koskevien vaatimusten mukaisesti.

Tiedon korjaaminen: Henkilön on mahdollista täydentää ja korjata hänestä tallennettuja tietoja. Asiakas voi täydentää tietojaan ja päivittää omia yhteystietojaan toimittamalla ne sähköpostitse osoitteeseen: [email protected] Asiakkaan tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat, mitä hän haluaa muutettavan. Nimi, yritys ja Yhteystiedot Kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Elellen Oy:tä käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyynti sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]

Asiakkaan tulee esittää kiellon lisäämiseksi tarpeelliset seikat: Nimi, yritys ja yhteystiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Ei ole. Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Ei ole.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Tiedot tallennetaan digitaalisessa muodossa. Rekisteri on sijoitettu lukittuun tilaan. Rekisteriin pääsy on suojattu ja sinne on pääsy rekisterin käsittelyyn oikeutetuilla, salassapitovelvollisuuden alaisina toimivilla henkilöillä.

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä Elellen Oy:stä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on käyttöoikeus myönnetty. Käyttöoikeudet määrittelee rekisterin vastuuhenkilö yhdessä tietojärjestelmän pääkäyttäjän kanssa.

Elellen Oy:n järjestelmäalihankkijoilla on pääsy rekisteriin tarvittavin osin. Rekistereitä käytetään suojattujen verkkoyhteyksien kautta. Mikäli rekisteri on toisen toimijan verkossa, rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely tapahtuu aina salattua yhteyttä käyttäen. Evästeet: Elellen Oy käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi.

Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia. Muut ehdot: Muilta osin noudatamme IT 2018 EHK – Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä mukaisia ehtoja. Elellen Oy ı tyoelamaa.fi ı Y-tunnus: 3182433-6