ARKIYMMÄRRYSTÄ JOHDOLLE

LÖYDÄMME TEHOKKUUTTA TYÖYHTEISÖSTÄ

Kysymme ja todennamme työyhteisön arkea.

Vahvistamme tulevaisuuden työelämätaitoja.

 

Työnohjaus on keino, jolla voimme vahvistaa yksilön ja koko työyhteisön työmotivaatiota.

Tarjoamme ratkaisuja parempaan työyhteisön hyvinvointiin ja työelämän vaatimusten sekä arjen haasteisiin. Tehtävänämme on ohjata yksilö ja koko työyhteisö nauttimaan saavutuksistaan työn tuloksia arvioitaessa.

PAREMPAA ARKEA JA SUJUVAMPIA TYÖPÄIVIÄ -webinaarit

Webinaarisarjamme pureutuu työelämän ja arjen yhteispeliin, tarjoten konkreettisia ratkaisuja. Investoi resurssejasi merkitykselliseen ja omannäköiseen arkipäivään. Tule mukaan oppimaan, kehittymään ja rakentamaan vahvempaa arkea yhdessä asiantuntijoidemme kanssa!

SEURAAVA WEBINAARI: TUNTEET JA ASENTEET TYÖARJESSA tiistai 10.9. klo 8.30

Tunnistamme TYÖELÄMÄÄ-webinaarissa tunteiden vaikutuksia työarkeen. Jumppaamme aivoja ja mieltä tunnistamaan onnistumiset. Keskustelemme eettisestä kuormituksesta ja muokkaamme työarkea aivoergonomisemmaksi..

Työn merkityksellisyyden kasvattaminen luo vahvan perustan mielekkään työn tekemiseen. Tarjoamme yksilöityjä työkaluja työhyvinvoinnin parantamiseen asiakkaiden erilaiset lähtökohdat huomioiden.

Meidän
tarinaa.

Työelämää-tiimi on syntynyt kokemuksesta ja halusta tarjota asiakkaalle niitä palveluita, joita olemme eri työtehtäviä suorittaessa jääneet kaipaamaan. Olemme valjastaneet työelämästä kerättyä tietotaitoa muiden saataville ja kehittäneet sitä eri täydennyskoulutuksilla. 

Yhteistyö erilaisten ja eri kokoisten toimijoiden kanssa on vahvistanut tunnetta siitä, että ihmisten aito kohtaaminen ja kuulluksi tulemisen tunne tarjoavat vahvan ja toimivan maaperän työhyvinvoinnin kasvattamiseen ja ylläpitämiseen. Tähän Työelämää osaa ja haluaa tarjota yksilöllisesti räätälöityjä työkaluja koulutettujen ammattilaisten tuottamina.

 MEISTÄ SANOTTUA

”Työnohjaalla on taito olla läsnä, kuunnella ja kysyä tavalla, joka saa asiakkaan itse oivaltamaan asioita. Hän osaa luoda tilaa ajattelulle ja auttaa kirkastamaan ja jäsentämään ajatuksia.”

”Työnohjaaja on läsnä oleva, osaa esittää oikeita kysymyksiä, jotta päästään ”asian ytimeen”, luotettava, antoi ajattelemisen aihetta moniin asioin, kannustava, tsemppaava, ammattitaitoinen työnohjaaja.”

Henna Peltola

ratkaisukeskeinen työarjen asiantuntija

Työnohjaaja STO ry, lyhytterapeutti, Aikataulukouluttaja,
TYÖARJEN TAITURIT -työpajat

LISÄÄ MINUSTA

Näen monissa arjen asioissa ja toimintatavoissa uusia mahdollisuuksia. Takana olevat työvuodet ovat muuttuneet työelämänkokemukseksi, jota nyt ilokseni saan omalta osaltani valjastaa muiden avuksi.

Aiempi taustani yritysmaailman eri tehtävistä ja vuodet yrittäjänä on antanut näkemystä erilaisista tavoista tehdä töitä ja monenlaisesta vuorovaikutuksesta sekä arvomaailmasta työyhteisöissä. Se mikä puhuttelee yhä enemmän, on meidän jokapäiväinen työarkemme ja miten paljon siellä voimme pienillä asioilla ja oivaltamisilla lisätä työtyytyväisyyttä.

Jos tarvitsette ulkopuoliset silmät tarkastelemaan toimintaanne, voisin olla hyvä vaihtoehto. Työskentelen kokonaisvaltaisella pohtivalla ja eteenpäin katsovalla työotteella hyödyntäen työnohjauksen toimintamalleja. Uskon, että muutos on aina mahdollista, usein vain emme anna sille tarpeeksi aikaa ja tukea.

”Yhdessä tekemällä ja uusin silmin katsomalla voi vastauksia löytyä läheltä.”

Parhaimmillani olen

 • Ohjatessani ihmisten pohdintaa
 • Tukiessani arjen tekemistä ja muutosta
 • Vahvistamassa työyhteisön vuorovaikutusta
 • Innostamassa ihmisiä
 • Merkityksellisen työn metsästyksessä
 • Erilaisissa kehitysprojekteissa
 • Arjen muotoilussa ja voimavarojen uudelleen löytämisessä

ANU TURKIA

työarjen TODENTAMISEN ja VAIKUTTAVUUDEN ASIANTUNTIJA

TYÖNOHJAAJAKOULUTETTAVA, toiminnan kehittäjä, AIKATAULUKOULUTTAJA, TYÖARJEN TAITURIT -TYÖPAJAT

050 550 5197

[email protected]

LISÄÄ MINUSTA

Työskentelyssäni korostuu vakaumus siitä, että muutos on aina mahdollista, kun sille annetaan riittävästi aikaa ja tukea. Olen hionut näkemystäni monipuolisissa tehtävissä yritysmaailmassa ja yrittäjyyden parissa, mikä on avannut silmäni erilaisille työtavoille, vuorovaikutukselle ja työyhteisöjen arvomaailmoille.

Työssäni kuuntelen herkällä korvalla asiakkaiden kokemuksia ja kysymyksiä. En pyri olemaan tiedon haltija, vaan autan asiakkaitani löytämään omat vastauksensa ja ohjaan heitä pohdinnan syventämiseen ja selkeyttämiseen. Tarjoan tukea arjen haasteisiin ja autan asiakkaitani saavuttamaan tavoitteitaan.

Parhaimmillani olen

 • Tukiessani arjen tekemistä ja muutosta
 • Vahvistamassa työyhteisön kehittymistä
 • Innostamassa ihmisiä
 • Erilaisissa kehitysprojekteissa
 • Arjen muotoilussa ja voimavarojen uudelleen löytämisessä

Olen mukana erilaisissa kehitysprojekteissa, tuoden niihin uusia näkökulmia ja ratkaisuja.

 Jos organisaatiossasi kaivataan raikasta näkökulmaa ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa, olen juuri oikea henkilö. Työskentelen innostuneesti ja kannustavasti, hyödyntäen pitkää kokemustani.