Työtunteet mahdollistavat kasvun

16.4.2024

Avoimen puhumisen kulttuuri pitää sisällään myös ikäviä asioita. Vuorovaikutuksessa heräävät tunteet, olivat ne sitten positiivisia tai negatiivisia, voivat toimia osoituksena siitä, että keskustelu koskettaa meitä henkilökohtaisella tasolla. Ne ovat merkki siitä, että jokin aihe tai näkökulma resonoi meissä syvemmällä tasolla. Tunteet voivat paljastaa ajatuksia ja uskomuksia, joista emme ehkä ole tietoisia itsessämme.

Koemme työarjessa monenlaisia tunteita. Nämä tunteet voivat vaihdella innostuksesta ja inspiraatiosta hämmennykseen ja jopa epätoivoon. Tunteen äärelle on kuitenkin hyvä pysähtyä: tunteet mahdollistavat kasvun.

Innostuminen on usein tavoiteltu tunne

Innostus on yksi voimakkaista tunteista, joka voi syntyä hyvässä ryhmäkeskustelussa. Se on myös tunne, jota usein tavoitellaan. Innostuminen on polttoaine tuottavuudelle ja se ajaa meitä ottamaan askeleita kohti uusia ideoita tai ratkaisuja sekä ylläpitämään hyvää työarkea. Innostunut keskustelu voi toimia sysäyksenä uuden oppimiselle ja kehittymiselle.

Työarki, jossa kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi, edistää avointa vuorovaikutusta ja tukee rakentavaa yhteistyötä. Yhdessä avattu tunnekokemus lisää usein empatiaa ja ymmärrystä muita kohtaan. Kun jaamme tunteitamme ja kokemuksiamme riittävän avoimesti ryhmässä, se luo yhteyttä tunnetasolla muiden kanssa.

Myös ikävät tunteet voivat nousta pintaan työarjessa

Jokainen meistä voi varmasti yhtyä siihen, että haastavia tunteita on jokaisella työpaikalla. Emme tarkoituksella hakeudu kohti epämiellyttäviä tunteita. Ikävät ja negatiiviset tunteet kuitenkin kuuluvat työelämään. Jos keskustelut ryhmässä herättävät haastavia tunteita, kuten epävarmuutta tai pelkoa, niiden käsittely turvallisessa tilassa tarjoaa meille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä.

Työnohjauksessa joko yksilö- tai ryhmätasolla tunnistamme ja käsittelemme haastavia tilanteita ja työtunteita turvallisesti. Ulkopuolinen ammattilainen antaa varmistaa turvallisen tilan ja auttaa reflektoimaan vastoinkäymisiin ja epävarmuustekijöihin liittyviä tunteita.

Älä pelkää tunteita – voit kasvaa niiden avulla

Tunteet toimivat peilinä myös omalle henkilökohtaiselle kasvulle. Kun tunnistamme ja hyväksymme omat tunteemme, voimme käyttää niitä voimavarana kehityksessämme. Tunteet ohjaavat meitä kohti uusia oivalluksia ja syvempää ymmärrystä itsestämme.

Seuraavan kerran kun koet voimakkaan tunteen, muista nähdä se mahdollisuutena kasvulle. Hyväksy tunteesi avoimesti ja käytä sitä polttoaineena matkallasi kohti parempaa ymmärrystä itsestäsi ja sitä kautta vahvempaa yhteistä ymmärrystä oman työyhteisösi kanssa.

Tutuksi työtunteiden kanssa, lue lisää täältä.