Työnohjaus – tärkeä osa työelämää

9.5.2023

Työnohjaus – tärkeä osa työelämää

Työnohjauksen avulla yksittäinen työntekijä tai kokonainen työyhteisö voi turvallisesti
laskeutua keskustelemaan työstä ja työntekemisen moninaisesta maailmasta.
Työnohjauksen tarkoitus on auttaa työyhteisöjä ammatillisessa kasvussa ja samalla luoda
lisäarvoa koko yrityksen toimintaan. Tässä blogissa kirjoitan omista huomioistani ja
ajatuksistani koskien työnohjausta. Pohdin myös, miten jokainen kohtaaminen vie myös
minua ohjaajana ammatillisesti ja ihmisenä uusien oivallusten luokse.

Mitä työnohjaus oikeastaan on?

Työnohjaus on työn tutkimista, todetaan todella monesti, kun työnohjausta määritellään.
Tämä on varmasti totta, mutta mitä sitten on työn tutkiminen. Ajattelen, että
parhaimmillaan työnohjaus on työarkea tukevaa tavoitteellista vuorovaikutusta.
Työnohjauksessa on mukana monia tasoja; joskus olemme juuri tämän päivän tapahtumien
äärellä ja toisinaan pohdimme laajempia ja abstraktimpia kokonaisuuksia. Tärkeää kuitenkin
on, että keskustelulla on fokus.

Hyvä työnohjaaja osaa olla läsnä ja ohjata keskustelua aina siihen suuntaan, missä tarve on.
Ohjaajan yksi tärkeä tehtävä on myös huomata niitä asioita, joista pitäisi keskustella, mutta
jotka eivät ilman pientä apua itsellään nouse esille. Tästä syystä työnohjauksen
onnistumisen edellytyksenä on luottamuksellinen ilmapiiri, jonka luominen on yksi
tärkeimmistä tehtävistä prosessin onnistumisen kannalta.

Työnohjaus on siis prosessi, jossa työntekijät saavat mahdollisuuden käsitellä työhönsä
liittyviä asioita ja kehittää ammatillista osaamistaan yhdessä ohjaajan kanssa. Ohjaaja auttaa
työntekijää hahmottamaan työn kokonaisuutta ja tarjoaa keinoja työn sujuvuuden ja
tuloksellisuuden parantamiseksi. Lisäksi ohjaaja auttaa työntekijöitä ja työyhteisöä
tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa sekä tarjoaa työkaluja niiden
kehittämiseen.

Hyvinvointia ja tukea työntekijöille arjessa

Työnohjaus on tärkeää. Parhaimmillaan se edistää kokonaisvaltaisesti työhyvinvointia ja
tukee työntekijöiden jaksamista. Pienetkin positiiviset muutokset työyhteisössä saavat usein
aikaan positiivisen kierteen, joka oikein tuettuna leviää laajemmalle. Pääsääntöisesti omassa
työssäni olen saanut työntekijöiltä positiivista palautetta, ja he ovat kokeneet
työnohjauksen vaikutusten olleen positiivisia. Ihmiset ovat kokeneet saaneensa
tarvitsemaansa tukea työssään.
Työnohjaus auttaa myös vähentämään stressiä ja työuupumusta. Työntekijä saa
mahdollisuuden käsitellä työhön liittyviä asioita ja mahdollisia kipukohtia jo ennen kuin ne
kasvavat liian suuriksi. Pienet asiat saattavat mielessä saada uudenlaiset mittasuhteet, jos
niitä ei pureta. Työnohjaus on aina luottamuksellista ja perustuu vapaaehtoisuuteen.
Työntekijän tulee itse haluta osallistua siihen ja luottaa ohjaajaan, jotta prosessi onnistuu
parhaalla mahdollisella tavalla.

Oma kasvu työnohjaajana ja työnohjauksen vaikutusten mittaaminen

Työnohjaajana jokainen kohtaaminen kasvattaa omaa osaamistani. Olen huomannut, kuinka
vähän me oikeastaan tiedämme toistemme arjesta. Monesti työnohjaustilanteessa omat
ajatukset tarjoavat ratkaisua, mutta asiakas sanoittaakin asiaa täysin toisenlaisella tavalla.
Aluksi tämä oli hyvin hämmentävää.

Opiskellessani muistan, kun kouluttaja nosti esille ”ei tietämisen” tilan. Termi tuli esille
vuosia sitten heti opintojen alkuvaiheessa. Silloin ajattelin, että mitä ihmettä, meidänhän
pitää tietää, jotta voimme olla avuksi. Kuinka väärässä olinkaan. Kyllä jokainen ihminen on
oman tiensä paras tietäjä. Yksi tärkeimmistä työkaluista työnohjauksessa on juuri tämä ”ei
tietämisen tila”. Työnohjaajana tehtäväni on herätellä ajatuksia ja auttaa oivallusten
syntymisessä. Toki myös haastaminen on tärkeää.
Edellä mainitsin saamastani palautteesta, joka toki lämmittää mieltä ja kannattelee
silloinkin, kun tuntuu haastavammalta. Juuri edellä mainitun ei tietämisen tilan vuoksi olisi
tärkeää saada asiakaspalautteiden lisäksi muutakin dataa työnohjauksen vaikutuksista. Olen
aina ollut kiinnostunut mittaamisesta, ja kaikki nämä vuodet olen etsinyt sopivia tapoja
mitata työnohjauksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Käytössä on monenlaisia mittareita.
Olisi kiinnostavaa kuulla ajatuksia siitä, mitä sinun mielestäsi pitäisi mitata.