Työsovittelu

konfliktit työyhteisön yhteiseksi
oppimisprosessiksi

Yhteinen
oppimiskokemus

Vaikeuksien kautta voittoon

Jokaisessa ihmisten välisessä kohtaamisessa on aina mahdollisuus ymmärtää asioita haluamallaan tavalla. Sama asia voidaan ymmärtää hyvin monella eri tavalla ja juuri tämä on usein alkusysäys konfliktien syntymiseen. Konfliktissa on kyse sosiaalisesta tapahtumasta, jonka taustalta löytyy aina tilannetta edeltävät syyt ja olosuhteet.

Vaikeuksien kautta voittoon, sopii kuvaamaan sovittelun positiivista etenemää. Koska konflikteja ei voida välttää ihmisten välisessä kohtaamisessa onkin hyvä valjastaa ne työyhteisön yhteiseksi oppimisprosessiksi. Erimielisyydet johtuvat ihmisten kokemustaustojen erilaisuudesta, joten vaikea näitä tilanteita on välttääkään, siksi paras ratkaisu kaikkien työhyvinvoinnin kannalta on käsitellä asioita yhdessä koulutetun sovittelijan johdolla.

Positiivinen asenne auttaa tässäkin asiassa, sillä usein vaikeuksien selättäminen yhdessä vahvistaa entuudestaan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, joka puolestaan parantaa sosiaalisten kontaktien yleistä ilmapiirin laatua.

Ammatillisen fasilitaattorin roolissa tarjoamme asiakkaillemme vastuuta ja sekä aktiivista roolia tilanteiden ratkaisemiseksi. Tekemällä näkyväksi eri osapuolien näkemykset autamme keskinäisen ymmärryksen lisääntymistä.

Hyvän henkilöstöhallinnan kannalta paras hetki tarttua työn tekemistä haittaaviin tilanteisiin on mahdollisimman varhainen konfliktin vaihe, jolloin voidaan välittää henkilöstölle viestiä varhaisesta tuesta tilanteen niin edellyttäessä.

Työturvallisuuslaki 28§

Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.

Työyhteisösovittelu tarjoaa erinomaisen työvälineen työyhteisöille yhteisten käytänteiden luomiseen.

Sovittelu tarjoaa parhaimmillaan yhteisen oppimiskokemuksen koko työyhteisölle, madaltaen samalla kynnystä haasteellisten tilanteiden esille nostamiseen työelämän eri tilanteissa.

Osapuolten erilaisten näkökulmien ja keskinäisen ymmärryksen lisääminen ovat avainsanoja työyhteisösovittelun onnistuneessa toteutuksessa.
Työnohjaus voidaan nähdä joko erillisenä palveluna tai oivallisena jatkumona työyhteisösovittelun pariksi.