Mittaamisella syvempää ymmärrystä työnohjauksen vaikutuksista

20.11.2023

Mittaamisella syvempää ymmärrystä työnohjauksen vaikutuksista

Olennainen työkalu osana työympäristöä on mittaaminen, joka tarjoaa arvokasta tietoa ja ymmärrystä eri tekijöiden tilasta sekä niiden vaikutuksista. Mittaus ei tarjoa pelkkiä numeroita ja tilastoja, vaan se avaa oven syvempään ymmärrykseen ja merkityksellisyyteen työympäristössä. Hyvin suunniteltu mittaaminen ei ole pelkkä väline, vaan se on tiekartta, joka ohjaa kohti parempaa suoritusta, kehitystä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Työelämässä mittaaminen näkyy usein taloudellisen tuloksen seurannassa. Yrityksen menestys ja kannattavuus ovat keskeisiä mittareita, jotka auttavat arvioimaan toiminnan tehokkuutta ja kilpailukykyä. Tulevaisuudessa mittareiden kirjo laajenee kattamaan myös muita ulottuvuuksia, kuten toiminnan sujuvuutta ja tuottavuutta. Meille kaikille tuttu mittari on aika, jolla hahmotamme resurssien käyttöä ja mahdollisia kehityskohteita. Kuitenkin mittaaminen ulottuu pintaa syvemmälle. Se on olennainen osa laadunvalvontaa ja kehitystyötä. Poikkeamien tunnistaminen ja niiden seuranta antavat arvokasta tietoa siitä, missä asioissa parannuksia tarvitaan. Mittaaminen voi kohdistua niin yksittäisten työntekijöiden suorituksiin kuin laajempiin toimintoprosesseihin. Jatkuva parantaminen on periaate, joka nojaa vahvasti mittaamisen tuottamaan tietoon.

Työnohjauksen mittaus tekee tulokset näkyviksi

Työnohjauksella on tärkeä rooli työympäristössä ja tulosten mittaaminen voi vahvistaa sen vaikutuksia entisestään. Työnohjauksessa tuetaan yksilöiden ja ryhmien kehittymistä. Tämä kehitys ansaitsee tulla näkyväksi. Laadukkaasti suunnitelluilla mittareilla voimme seurata työnohjauksen vaikutuksia ja prosessin onnistumista. Tällainen tieto ei ainoastaan vahvista työnohjausta tarjoavan organisaation uskottavuutta, vaan antaa osallistujien lisäksi myös johdolle vahvistuksen siitä, että työskentely on tavoitteellista ja tuottaa konkreettisia tuloksia. Työnohjauksen ja mittaamisen hyvin rakennettu yhdistelmä edistää merkityksellisyyden kokemusta ja rakentaa yhteistä ymmärrystä työyhteisöissä. Yksilön ja ryhmän sitoutuminen ja hyvinvointi vahvistuvat, kun oman panoksen vaikutukset tulevat konkreettisesti näkyväksi. Vaikutukset eivät rajoitu ainoastaan taloudelliseen lopputulokseen, vaan ulottuvat työntekijä- ja asiakaskokemukseen, tuottavuuteen ja yrityksen maineeseen.

Työnohjauksen mittaamisen TOP 4:

 

  1. Mittaamisen valokeilassa työnohjauksen vaikutukset: Työnohjauksen merkitys työympäristössä tulee näkyväksi, kun sen vaikutuksia mitataan. Mittauksen avulla voimme seurata työnohjauksen tuloksellisuutta.
  2. Mittaaminen tuottavuuden takana: Mittaaminen ei rajoitu pelkästään matemaattisiin suureisiin, vaan se tarjoaa syvällistä tietoa taloudellisen tuloksen taustalla olevista tekijöistä. Tämä auttaa ymmärtämään toiminnan tehokkuutta ja kilpailukykyä.
  3. Mittaaminen jatkuvan parantamisen perustana: Mittaaminen on olennainen osa laadunvalvontaa ja kehitystyötä. Poikkeamien seuranta ja niiden kustannusten arviointi tuovat esiin kehityskohteet. Jatkuva parantaminen perustuu mittaamisen tarjoamaan tietoon.
  4. Tuloksena merkityksellisyyden kokemus: Oikeiden tekijöiden mittaaminen ja työnohjaus yhdessä edistävät merkityksellisyyden kokemusta työyhteisöissä.

Tutustu TYÖELÄMÄÄ-kyselyyn tästä.