Ajanhallinta

Hyvä ajanhallinta jättää aikaa
luovuudelle ja asioiden pohtimiselle

Ajanhallinta-
taidot

tarpeellisia jokaisella elämän osa-alueella

Ajanhallinta puhuttaa jatkuvasti ja sen äärellä ollaan varmasti jokaisen arjessa. Ajanhallintaa tarvitaan kaikessa – töissä ja vapaa-ajalla. Ajanhallinnasta löytyy valtavasti oppaita ja kirjoituksia – lähes kaikissa niissä tavoitellaan tehokkuutta.
Uskomme vahvasti tehokkaaseen ajankäyttöön. Hyvä ajanhallinta jättää usein aikaa luovuudelle ja asioiden pohtimiselle. Nämä ovat vähintäänkin yhtä tärkeitä kuin tehokkuus. Ajanhallintataidot ovat tarpeellisia ihan jokaisella elämän osa-alueella.

Miksi sitten on niin vaikea pysähtyä
ja löytää aikaa?

Usein kiirehdimme väärissä kohdissa.

Jatkuva kiire ja työlistat tuovat jonkun asteista turvaa meille. Kun ei tarvitse pysähtyä, ei tarvitse kunnolla miettiä mitä oikeastaan on tekemässä, ja vielä tarkemmin mitä oikeastaan haluaisi ja pitäisi tehdä. Usein kiirehdimme väärissä kohdissa.

Työelämässä ja työyhteisössä toimittaessa pitää oman ajanhallinnan lisäksi ottaa huomioon monia muitakin seikkoja. Pienin haasteista ei todellakaan ole ihmisten erilainen suhtautuminen ajankäyttöön ja eri asioiden priorisoiminen.

Monessa yhteisössä käydään kursseja ajanhallinnasta, mutta mikään ei kuitenkaan muutu. Voisiko olla, että yritämme hallita aikaa väärällä tavalla ja liian vähällä tietämyksellä siitä, mitä muut ajattelevat ajanhallinnasta. Arjen vauhdissa unohtuu joskus tutustua ryhmän erilaisiin tapoihin jäsentää aikaa ja miten meistä jokainen eritavoin määrittää tehokkuuden ja prioriteetit.

Laita viestiä, ja pysähdytään yhdessä pohtimaan miten teidän ajanhallintaa voisi parantaa.