työnohjaus

vaikuttaa

työnohjauksen
vaikutuksia työyhteisössä

Arvoa

työntekijän KOKEMUKSEN
YMMÄRTÄMISESTÄ

Mikä pitää olla kunnossa, että ihmiset voivat olla parhaita itsejään?
Mitkä asiat vaikuttavat siihen, että ihmiset voivat antaa parhaan panoksensa?
Millä mittareilla voidaan todentaa ihmisten kokemusta ja toimintaa?
Paljon puhutaan kokemuksista ja niiden merkityksistä toimintaan. On entistä tärkeämpää tietää miltä toisesta tuntuu. Jotta tiedon saisi, pitää sitä kysyä myös työelämässä. Kysymisen lisäksi vähintään yhtä tärkeää on vastausten kuuleminen ja aito kuunteleminen.

Me uskomme,
että kaikki lähtee ihmisestä

Voimme todentaa työnohjauksen vaikutuksia työyhteisössä.

Työyhteisölle

Voiko 1+1 olla enemmän kuin kaksi? Kyllä voi! Yhteisillä tavoitteilla, toimintatavoilla ja pelisäännöillä syntyy parempaa vuorovaikutusta, parempaa tulosta ja tuottavuutta sekä asiakastyytyväisyyttä ja henkilöstön sitoutumista. Jotta tähän päästäisiin, pitää olla selvillä arjen toiminnan tilasta ja edistää asioita. Tähän kokonaisuuteen meiltä löytyy työkalut ja toteuttajat.

Tunnistamalla keskeiset työympäristömme tekijät ja niiden vaikutukset itseemme, luomme hyvän alustan kehittymiselle niin yksilöinä kuin työyhteisönä.

KYSY LISÄÄ

Yksilölle

Toimiva työyhteisökin muodostuu yksilöistä. Erilaiset yksilöt ja yhteiset pelisäännöt ovat toimiessaan loistava yhdistelmä.

Jotta voimme pitää motivaatiota yllä ja tukea tekijöitä myös yksilöinä, pitää meidän pystyä todentamaan arjen tunnelmia ja yksilön odotuksia.

KYSY LISÄÄ

Asiakkaiden sanomaa työnohjauksen vaikuttavuudesta

”Osallistuminen helppoa.”
”Hyvät kysymykset, oikeita asioita kysytty meidän kannalta.”
”Helppo ja nopea toteuttaa.”
”Saimme selkeiden tulosten avulla hyvin selville miten henkilöstömme on motivoitunut hoitamaan työtehtäviään ja mitä asioita meidän tulisi edelleen kehittää palvelumme parantamiseksi.”